Realaus laiko prekybos sistemos projektavimas.

Veiklos sritys: indai, valgymo įrankiai; audiniai, patalynė; buitinė technika; kita veikla; mažmeninė prekyba; medicininė įranga. Kroatija - Split.

Studijų programos paskirtis - ruošti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius, aktyvius, atsakingus už savo veiklą ir jos rezultatų poveikį aplinkai, profesionalius specialistus, gebančius spręsti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų ar atskirų jų dalių projektavimo, modernizavimo ir diegimo problemas, bei turinčius šiuolaikinį lygį atitinkančias taikomosios ir praktinės veiklos kompetencijas šiose profesinėse robotikos ir kibernetikos srityse — įterptosios sistemos, realaus laiko sistemos, belaidžio ryšio technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamos paslaugos, specialios paskirties robotizuotos sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliosios valdymo sistemos, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemos, mobilieji ir pramoniniai robotai bei kita realaus laiko prekybos sistemos projektavimas valdymo įranga.

Suprasti inžinerijos tarptautinę terminologiją bei sėkmingai šias žinias taikyti VS bei jų įrangos realių schemų ir modelių veikimo aprašymų ir prezentacijų rengimui, aiškiai suprantamų šios krypties specialistams. Gebėti taikyti tiesinės ir vektorinės algebros, analizinės realaus laiko prekybos sistemos projektavimas bei funkcijų analizės, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos ir statistikos pagrindų žinias inžinieriniuose skaičiavimuose.

Žinoti apie fizikinius reiškinius ir jų kiekybinę išraišką, pagrindinus fizikos dėsnius bei fizikinių matavimo prietaisų veikimo principus, energijos virsmų fizikinius pagrindus. Žinoti inžinerijoje naudojamų prekybos studijų procesų sistemų inžinerija savybes, mechaninį medžiagų atsparumą, konstrukcijų ir mašinų elementų geometrinius parametrus, kinematikos ir dinamikos ypatumus, elektrinius matavimus, elektrotechnines medžiagas bei šias žinias taikyti realaus laiko prekybos sistemos projektavimas, diegiant, montuojant ir derinant programuojamą techninę įrangą.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu -e — bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas; — bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas; — biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; — materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas; — konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; — atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; — vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; — užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.

NORIU STUDJUOTI - Išmaniosios sistemos (anglų k. - Smart Systems)

Macd prekybos sistema Žinoti organizacijų biržoje prekiaujamų opcionų rinka ir komunikacijų technologijų toliau IKT sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, naudotojų administravimo, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas, organizacijos informacinių sistemų modelius bei šias žinias pritaikyti konkrečių VS ir programuojamos įrangos uždavinių ar funkcijų realizavimui.

Žinoti apie procesus, vykstančius techninėse, technologinėse ir energijos sistemose, ir jų valdymo metodus bei technologijas, VS projektavimo, diegimo, montavimo ir derinimo darbų technologijas, mikrokontrolerių ir PLV architektūrą bei jų funkcionavimo ir programavimo principus, robotikos sistemų mechaninius, elektroninius, elektrinius, pneumatinius, hidraulikos, skaitmeninio valdymo komponentus ir jų savybes, bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derininant VS programuojamąją įrangą.

Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba Žinoti šiuolaikines belaidžio ryšio sistemų toliau BRS technologijas, jų veikimo principus bei gebėti pritaikyti nuotolinio stebėjimo ir valdymo uždavinių ar funkcijų prekybos studijų procesų sistemų inžinerija.

Studijų programos paskirtis - ruošti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius, aktyvius, atsakingus už savo veiklą ir jos rezultatų poveikį aplinkai, profesionalius specialistus, gebančius spręsti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų ar atskirų jų dalių projektavimo, modernizavimo ir diegimo problemas, bei turinčius šiuolaikinį lygį atitinkančias taikomosios ir praktinės veiklos kompetencijas šiose profesinėse robotikos ir kibernetikos srityse — įterptosios sistemos, realaus laiko sistemos, belaidžio ryšio technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamos paslaugos, specialios paskirties robotizuotos sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliosios valdymo sistemos, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemos, mobilieji ir pramoniniai robotai bei kita programuojamoji valdymo įranga. Suprasti inžinerijos tarptautinę terminologiją bei sėkmingai šias žinias taikyti VS bei jų įrangos realių schemų ir modelių veikimo aprašymų ir prezentacijų rengimui, aiškiai suprantamų šios krypties specialistams. Gebėti taikyti tiesinės ir vektorinės algebros, analizinės geometrijos bei funkcijų analizės, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos ir statistikos pagrindų žinias inžinieriniuose skaičiavimuose. Žinoti apie fizikinius reiškinius ir jų kiekybinę išraišką, pagrindinus fizikos dėsnius bei fizikinių matavimo prietaisų veikimo principus, energijos virsmų fizikinius pagrindus. Žinoti inžinerijoje naudojamų prekybos studijų procesų sistemų inžinerija savybes, mechaninį medžiagų atsparumą, konstrukcijų ir mašinų elementų geometrinius parametrus, kinematikos ir dinamikos ypatumus, elektrinius matavimus, elektrotechnines medžiagas bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derinant programuojamą techninę įrangą.

Žinoti pagrindinius mikrokompiuterių funkcionavimo principus ir technines bei programines plėtimo galimybes, diskretinės automatikos komponentus, suprasti programuojamąją logiką bei gebėti sudaryti valdymo algoritmus ir jais pagrįstas programas. Žinoti ekonomikos ir verslo aplinkos dėsnius, verslo organizavimo pagrindus bei teisinius ir norminius aktus, susijusius su VS sistemų projektavimu, kokybiniu bei ekonominiu konkrečios VS projekto įvertinimu, gamtosaugos ir ekologiniais klausimais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Gebėjimai vykdyti tyrimus 8. Taikant tiriamuosius metodus — informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį td banko opcionų prekyba ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius ir techninius VS reikalavimus, jos panaudojimo galimybes, bei įvertinti sistemos ir jos įrangos efektyvumą bei atnaujinimo poreikius.

PATOGUS IR NESUDĖTINGAS NAUDOJIMAS

Pastatų energijos inžinerija Analizuoti mobiliųjų ir belaidžio ryšio sistemų funkcinius reikalavimus, parengti ir įgyvendinti BRS projektą. Analizuoti robotikos sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, sudaryti konkrečiam objekte vykstančių technologinių, robotikos principais grindžiamų, procesų techninių reikalavimų specifikacijas.

Specialieji gebėjimai 9.

realaus laiko prekybos sistemos projektavimas

Remiantis dokumentacija, analizuoti VS sandarą, tirti VS eksploatavimo galimybes, įvertinti VS komponentų techninę būklę, atpažinti VS technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui. Analizuoti BRS darbą, atpažinti eksploatavimo problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui. Atpažinti robotikos sistemos technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui. Parengti VS projektą — techninę užduotį, specifikacijas, brėžinius, dokumentaciją ir vizualizavimą, ir jį ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti.

Savarankiškai parinkti VS komponentus, apskaičiuojant parametrus bei darbo režimus pagal konkrečiam projektui reikalingas charakteristikas, tarpusavyje suderinti ir parengti konstrukciją. Naudojantis standartizuotais procesų vizualizavimo ir įvairių firmų valdiklių programavimo paketais bei elektronikos komponentais, parengti ir atnaujinti valdymo programas mikrovaldikliams ir programuojamiesiems loginiams valdikliams.

Naudotis diegimo, montavimo, derinimo darbų technologijomis ir darbo priemonėmis ,diegti ir adaptuoti VS techninę ir programinę įrangą vadovaujantis specifikacijose numatytais reikalavimais. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus.

Socialiniai gebėjimai Vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant VS projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.

Skaitmeninė Rail Baltica. GIS sprendimai megaprojekto (su)valdymui.

Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika. Kviestiniai lektoriai Asmeniniai gebėjimai Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.

realaus laiko prekybos sistemos projektavimas

Būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei. Mokymo ir mokymosi veiklos: interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas.

Finansų inžinerijos prekybos strategijos. Jaukurai Islandijos pl.

Įgyvendinamas projektas - ES parama LT

Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami kriterine vertinimo sistema.

  • Pasinaudoti ir laikyti nekvalifikuotas akcijų pasirinkimo sandorius
  • Taisyklėmis paremta prekybos sistema
  • Prekybos studijų procesų sistemų inžinerija - Eli5 dvejetainiai variantai
  • STEBKAM | Pasikalbėjimo sistema - QUAILDIGITAL PRO7
  • „swing“ prekybos sistema - Swing prekybos galimybių sistema
  • Barchart prekybos signalai

Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1.

realaus laiko prekybos sistemos projektavimas

Pasirinkimo išvestinių finansinių priemonių strategija Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais.

Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymaisbaigiamojo darbo - kolegialusis studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų — mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija vertinimo būdai.

realaus laiko prekybos sistemos projektavimas

Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais — 15 kreditų: Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga. Studijų krypties apimtis kreditais - kreditų, iš jų: Studijų dalykų apimtis kreditais - 81 kreditas: Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Procesų vizualizavimas ir 3D projektavimas, Mechanika, Elektrotechnika, Automatinio valdymo teorija, Elektros pavaros ir jų valdymas, Jutikliai ir vykdikliai, Programavimo pagrindai, Programavimas.

realaus laiko prekybos sistemos projektavimas

Praktikos - 30 kreditų: Programavimo praktika, Mokomoji praktika, Projektavimo praktika, Baigiamoji praktika. Programos vertės Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 9 kreditai.

QUAILDIGITAL PRO10

Studento pasirinkimai: Gilesnės elektronikos inžinerijos ir informatikos inžinerijos studijos - 75 kreditai: Studijų programos skiriamieji bruožai: Privalomi geriausios šifravimo monetos dabar investuoti — 66 kreditai: Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga, Informacijos prekybos studijų procesų sistemų inžinerija komunikacijos technologijų sistemos, Kibernetinė sauga, Programų inžinerija, Belaidžio ryšio sistemos, Mobiliųjų įrenginių programavimas, Robotika, Įterptinės valdymo sistemos ir komunikacijos, Skaitmeninės elektronikos pagrindai, Realaus laiko sistemos, Robotizuotų sistemų programavimas, Verslo ekonomika ir vadyba, Kursinis projektas.

Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų inžinieriumi ar įterptųjų sistemų, realaus laiko sistemų, bevielių technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamų paslaugų, specialios paskirties robotizuotų sistemų, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliųjų valdymo sistemų, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemų, mobiliųjų ir pramoninių robotų bei kitos programuojamos valdymo įrangos specialistu.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus studijų programą Infotronika, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo elektronikos ir 123 prekybos strategija afl inžinerijos studijų krypties programas.

Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka. Taip pat žiūrėkite.